REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego:

 • od 24 lutego do 10 marca 2022r. do godz. 15:00
  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • do 24 marca 2022r. do godz. 12:00
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 29 marca 2022r. o godz. 15:00
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • do 1 kwietnia 2022r. do godz. 15:00
  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
 • 4 kwietnia 2022r. o godz. 15:00
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI pobierz

 

PORADNIK DLA RODZICÓW - REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI pobierz

TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI  pobierz


ZAPRASZAMY !