Rada Rodziców PS NR 86

Rada Rodziców PS NR 86

Przewodniczący – p. Andrzej Zdrodowski

Z – ca przewodniczącego – p. Milena Kozioł

Sekretarz – p. Helena Kukiełka

Skarbnik-p. Monika Kołaczyk

 

Rachunek Rady Rodziców        171090 2587 0000 0001 3528 0733

 

 

Rada Rodziców ustaliła w roku szkolnym 2021/2022 składkę roczną w wysokości 100 zł.

 

Pieniądze można wpłacać na konto:

17 1090 2587 0000 0001 3528 0733

(w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy)

 

Pieniądze będą przeznaczone na:

- Mikołajki

- prezent świąteczny

- Dzień Dziecka

- Nagrody za udział w konkursach