Nauka zdalna od 27 marca do 09 kwietnia 2021r.

  • Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej
  • 1. Od 27 marca do 9 kwietnia, dzieci przedszkolne przechodzą na naukę w trybie zdalnym. W tym okresie, dla dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, w miarę swoich możliwości, organizować będziemy opiekę. Opieka w godz. 6.30 – 17.00, na wniosek rodzica, który należy złożyć w przedsionku szkoły do dnia 26 marca 2021r. do godz. 14.00.
  • 2. Jeżeli wystąpią przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu dzieci, to zgodnie z przepisami nastąpi zawieszenie funkcjonowania zajęć.

Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19

Oświadczenie o zatrudnieniu i wykonywaniu pracy w formie stacjonarnej